Tandteknikere er dygtige håndværkere, der fremstiller tandproteser som f.eks. kroner, broer og tandproteser. De bruger aftryk af patientens tænder til at lave modeller, som de derefter fremstiller tandproteserne ud fra. Tandteknikere arbejder typisk i kommercielle tandlægelaboratorier eller på en tandlægeafdeling på et hospital. Nogle kan være selvstændige erhvervsdrivende

Tandteknikere arbejder sammen med tandlæger og tandlægeassistenter for at fremstille tandproteser som f.eks. kroner, broer og tandproteser. De bruger aftryk af patientens tænder til at skabe modeller, ud fra hvilke de derefter fremstiller tandproteserne

Arbejdsbeskrivelsen for en tandtekniker omfatter typisk at tage aftryk af patienters tænder, at skabe modeller af tænderne ud fra disse aftryk og derefter skabe den endelige tandprotese ud fra modellen. Tandteknikere arbejder typisk i kommercielle tandlægelaboratorier eller på sygehusets tandlægeafdeling. Nogle kan være selvstændige

Tandteknikeruddannelse og -uddannelse

De fleste tandteknikere har en studentereksamen og modtager en uddannelse på arbejdspladsen, der varer mellem flere måneder og et år. Nogle kan gennemføre et formelt uddannelsesprogram på en handelsskole eller en folkeskole. Disse programmer varer typisk 1-2 år og resulterer i et certifikat eller en kandidatgrad

Hvis du er interesseret i at blive tandtekniker, skal du have en studentereksamen og modtage en uddannelse på arbejdspladsen, der varer flere måneder til et år. Du kan også vælge at gennemføre et formelt uddannelsesprogram på en handelsskole eller et community college, som varer 1-2 år og resulterer i enten et certifikat eller en kandidatgrad. Når du har afsluttet din uddannelse, vil du typisk arbejde i kommercielle tandlægelaboratorier eller på en tandlægeafdeling på et hospital. Nogle tandteknikere arbejder som selvstændige erhvervsdrivende