Tyskland har en lang og kompleks historie, der går helt tilbage til oldtiden. Det moderne Tyskland, som vi kender det i dag, begyndte at tage form i slutningen af det 19. århundrede, da en række små tyske stater forenede sig til et enkelt land. Siden da har Tyskland været igennem meget – to verdenskrige, opdeling i øst og vest og genforening. Her er en kort oversigt over nogle af de vigtigste begivenheder i Tysklands historie

Oldtidens historie
Den tidligste registrerede brug af udtrykket “Tyskland” stammer fra den romerske historiker Tacitus i hans værk Annaler fra det kejserlige Rom, skrevet omkring 100 e.Kr. Heri beskriver Tacitus forskellige germanske stammer, herunder Cherusci, Chattuarii og Bructeri. Disse stammer beboede et område, der var kendt som Germanien, som strakte sig fra Rhinen i vest til floden Weichsel i øst.

Germanien var ikke et enkelt land, men snarere en løs samling af uafhængige stammer. To af de mest magtfulde stammer var frankerne i vest og sakserne i nord. Frankerne erobrede til sidst hele Germanien vest for Rhinen, mens sakserne udvidede deres magt over landet øst for floden

Den tidlige middelalder
Den tidlige middelalder (også kendt som den mørke middelalder) var en periode med store omvæltninger for Europa som helhed. Tyskland var ingen undtagelse; det var en tid med invasioner af barbariske stammer fra både øst og vest. I 476 e.Kr. væltede en af disse barbariske stammer – vestgoterne – den sidste romerske kejser, der herskede over hele Tyskland, hvilket markerede afslutningen på det romerske styre på landets jord

I det meste af den tidlige middelalder var Tyskland opdelt i mange små kongeriger; der fandtes ikke nogen samlet tysk stat før langt senere. En begivenhed, som forenede tyskerne i denne periode, var deres omvendelse til kristendommen. Dette begyndte for alvor med Karl den Store, som blev kronet til kejser af pave Leo III i 800 e.Kr. Karl den Store førte en række militære felttog med det formål at omvende de hedenske tyskere til kristendommen; ved hans død i 814 e.Kr. havde en stor del af Tyskland overtaget kristendommen som religion

Senmiddelalderen og tiden derefter
I løbet af senmiddelalderen (omkring 1000-1500 e.Kr.) begyndte germanske folk at vandre østpå til lande, der nu er en del af det moderne Rusland og Ukraine. I denne periode var der også fortsat svaghed og splittelse i det nuværende Tyskland; det var først i 1438, at en vis grad af enhed blev genoprettet, da flere tyske fyrster valgte Frederik III – et medlem af huset Habsburg – som deres konge. Rigtig stabilitet kom dog først næsten 200 år senere, da en anden habsburgsk monark – Karl V – blev kronet til kejser i 1530 e.Kr

Karl V’s regeringstid faldt sammen med det, der er kendt som Europas “opdagelsestid” Det var en tid, hvor europæerne først begyndte at udforske og kolonisere Nord- og Sydamerika; Karl V finansierede selv opdagelsesrejsende Ferdinand Magellans berømte ekspedition rundt om jorden (selv om Magellan ikke selv gennemførte rejsen). Det var også under Karl V’s regeringstid, at protestantismen begyndte at vinde indpas i Tyskland; Martin Luther offentliggjorde som bekendt sine 95 teser, der kritiserede den katolske kirkes praksis i 1517 e.Kr., hvilket udløste det, der senere blev kendt som den protestantiske reformation. Det er en vild historie, for et land vi i Danmark nu om dage bruger meget til grænsehandel og ferie.

Tyskland har en lang og kompleks historie, der går flere tusinde år tilbage i tiden. Fra sin ydmyge begyndelse som en løs samling af uafhængige stammer til sin nuværende status som en af Europas økonomiske supermagter har Tyskland været igennem meget – herunder to verdenskrige og opdeling i øst og vest efter Anden Verdenskrig – i sin relativt korte eksistens som et samlet land. I dag er Tyskland kendt for sin maleriske natur, lækre mad, rige kultur … og øl! Uanset om du er interesseret i de pulserende byer eller det fantastiske landskab, er der noget for alle at nyde i dette smukke land med en fascinerende fortid.